Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. Zie ons Privacybeleid en Cookie statement voor meer informatie over de tracking en cookies die we gebruiken.

NORMAL Privacyverklaring

Laatst geüpdatet op 27 maart 2021.

Met deze Privacyverklaring wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: NORMAL, met maatschappelijke zetel te Klein-Antwerpenstraat 107, 9280 Lebbeke en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0730.909.549 (hierna: “NORMAL”).

In deze Privacyverklaring wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Verwerkingsdoeleinden

NORMAL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met partnerondernemingen van NORMAL.

NORMAL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Om de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij de kassa uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze voor jou op maat kan maken. Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacyverklaring.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

  • Recht van toegang en inzage: Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan NORMAL. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht van verzet: Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  • Recht van overdraagbaarheid: Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.
  • Uitoefening van jouw rechten: Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@pottwist.be, per post naar Klein-Antwerpenstraat 107, 9280 Lebbeke. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
  • Automatische beslissingen en profiling: Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.
  • Recht om klacht in te dienen: Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

NORMAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop pottwist.be door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van NORMAL.

Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Privacymaatregelen

NORMAL maakt gebruik van Panelbear. Panelbear is een analytics service met een hoge ethische standaard en maakt uitsluitend gebruik van servers in de EU. Om te weten welke informatie er concreet wordt bijgehouden, verwijzen we naar deze helppagina van Panelbear zelf.

Cookies

Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.